Menu Sluiten

Werkwijze

Henk Fennema

Voordat ik start nemen we eerst de locatie door. Samen bepalen we waar wel of juist niet geschoten kan worden. Vervolgens vullen we gezamenlijk de grondgebruikersverklaring in. Ik moet namelijk schriftelijk toestemming hebben van de grondeigenaar om te mogen jagen i.v.m de ontheffing van de provincie.

Ik jaag op ratten met een uiterst zuiver en geruisloos persluchtwapen met nachtzichtapparatuur. Na afloop verzamel ik de ratten en leg ze op een vooraf afgesproken plek. Deze ratten kunnen gewoon in de GFT container. Indien gewenst kan ik ze ook afvoeren.

Ik start de avond met het scannen van het terrein met een warmtebeeld camera. Zo krijg ik een goed beeld van wat er zo al rondscharrelt.

Ik jaag vooral op de grote jongens. Deze volwassen slimmeriken markeren de rattenklemmen en lokdozen met urine en maken zo de bestrijding onmogelijk. Zodra deze zijn uitgeschakeld lopen de jonge ratten wel weer in rattenvallen en worden ze gemakkelijke prooien voor roofdieren.

Er wordt zeer gericht geschoten met een 5.5 mm loodvrije kogel die de rat op slag doodt. De kogel blijft meestal in de rat en veroorzaakt geen schade. Vervuiling door lood is door het gebruik van loodvrije kogels uitgesloten. Door het gebruik van een geluidsdemper wordt voorkomen dat de (huis)dieren in de stal schrikken of de buren er iets van merken. Ik kom ook in een auto zonder reclame.

Bij een uit de hand gelopen rattenplaag kom ik 3 weken lang 1 x per week jagen. Meestal is dit voldoende om de populatie weer terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. 100% bestrijden is nooit te garanderen.  Na de 3e keer evalueren we samen de voortgang en bepalen dan of er meer avonden nodig zijn. Indien gewenst geef ik nog tips om herhaling te voorkomen.

Soms is het nodig om af en toe terug te komen om nieuwe uitbraken voor te zijn. U houdt hierover de regie en kunt mij bellen als u merkt dat de rattenpopulatie ondanks genomen maatregelen toch weer gaat groeien.

Ook in minder extreme gevallen kan ik ratten komen bestrijden. Afhankelijk van uw wens kom ik dan een avond jagen. Na deze avond evalueren we de plaag en maken wel of geen vervolg afspraak, u bepaalt. In ieder geval zal ik tips geven wat u kunt doen om overlast zelf te beperken.

Vorige: Welkom Volgende: Cursussen